Natuurlijke Kraamzorg

Over ons

Natuurlijke Kraamzorg is aandachtige zorg met natuurlijke middelen.

De opleiding Natuurlijke Kraamzorg biedt kennis van warmtezorg, omhulling, ritmes,  volwaardige voeding  en nog veel meer. Zij verdiept je waarnemingsvermogen.

Voor de verzorging van de baby gaat bijzondere aandacht uit naar rust en ritmes en naar opvoeding van de tast- en warmtezin. Het gebruik van wikkeldoeken, mutsjes en wollen dekentjes is daarom een essentieel onderdeel van de opleiding.

Voor de verzorging van de kraamvrouw wordt geleerd de behoeften aan rust, steun en kennis met  aandacht en andere natuurlijke middelen tegemoet  te komen. Denk aan een ontspannende voetinwrijving of stimulerende arm-schouder-borst inwrijving in uw kraambed. Of diverse kamilletoepassingen.
In de Natuurlijke Kraamzorg staat de samenhang tussen lichaam, ziel en geest centraal. Belangrijke pijlers voor een gezond kraambed zoals leefwijze, voeding, afwisseling tussen rust en inspanning, kleding en omhulling behoren tot de lesstof van de Opleiding Natuurlijke Kraamzorg.

De opleiding schoolt je waarneming en verruimt je inzichten zodat je beter kunt zien wat moeder en kind nodig hebben. Je kunt meer gericht inspelen op hun behoeften. Je leert veel nieuwe praktische vaardigheden.

Ook werk je aan je beroepshouding. Eerbied, vertrouwen, oplettendheid en ontvankelijkheid zijn kwaliteiten die je zult verdiepen en uitbouwen. Ze zijn voorwaarde voor een goede relatie met het kraamgezin. Deze relatie bepaalt in hoge mate de kwaliteit van zorg.

 Uitgangspunten Natuurlijke kraamzorg.

De opleiding Natuurlijke Kraamzorg kiest de antroposofie als leidende visie. Er is een omvangrijke literatuur, die de antroposofie beschrijft als filosofisch, geesteswetenschappelijk, sociaal en menskundig wereldbeeld. De antroposofie kan daardoor richting, doel en achtergrond geven aan individuele mensen en organisaties.

Voor een goed begrip van de wijze waarop de antroposofie, eind 19e en begin 20e eeuw ontwikkeld door Rudolf Steiner, de gezondheidszorg in het algemeen en de Natuurlijke Kraamzorg in het bijzonder inspireert, kan verwezen worden naar de literatuur.

In dit document worden zo kort mogelijk de uitgangspunten geformuleerd, die de initiatiefnemers van de Natuurlijke Kraamzorg hanteren. Deze uitgangspunten zijn bedoeld als een startpunt, niet als een eindpunt. Een ieder die de Natuurlijke Kraamzorg tot haar of zijn eigen aangelegenheid wil maken kan gebruik maken van deze uitgangspunten. De Natuurlijke Kraamzorg zal zich verder ontwikkelen. Het is te verwachten dat de uitgangspunten met de ontwikkeling mee zullen groeien.

Bezoek ook eens onze website voor meer informatie: http://www.natuurlijkekraamzorg.eu

fotos_maria_2_crop_s-300x268
fotos_maria_2_3_s-201x300