Vrienden van Helicon

Helicon heeft een verleden van bruisende activiteit, eerst als zelfstandige hogeschool en later als vestiging van Hogeschool Leiden. Gedurende vele jaren hebben jongvolwassenen er een opleiding gevolgd tot leraar basisonderwijs vrijescholen. De leslokalen zaten vol, er werd op muziekinstrumenten gespeeld, gezongen, bewegend gerekend en gesmeed, kortom het gebouw leefde.

 

Na het vertrek van de vrijeschool pabo naar Leiden werd het stil. Gelukkig begon met de komst van dagopvang ’t Kleine Volkje een nieuwe periode van groei. Er zijn steeds meer vaste gebruikers in het gebouw gekomen, en er zijn veel mensen die het gebouw een warm hart toedragen, vaak vanuit hun verbondenheid met Helicon in het verleden en steeds vaker omdat ze een band hebben met de nieuwe initiatieven die zich in het gebouw ontplooien.

 

Er is nog altijd ruimte voor verdere ontwikkeling. Er zijn mogelijkheden voor verhuur en er zijn plannen voor het verbeteren van de beschikbare accommodatie om zo een nog betere bezetting van het gebouw te verwezenlijken.

Meehelpen?

Om plannen om te zetten in daden, hebben we extra hulp nodig. Extra handen, die mee willen bouwen om het Helicongebouw de geïnspireerde plek te maken die het verdient te zijn, die tijd en energie willen investeren om alle plannen die er zijn ten uitvoer te brengen.

 

Iedereen die gedachten heeft over welke stappen er nog verder zouden kunnen worden gezet om het Helicongebouw te transformeren in een centrum voor educatieve, sociaal-maatschappelijke en culturele activiteiten nodigen wij van harte uit om deze met ons te delen.

 

Wat kun je doen als “Vriend van Helicon”?

  • vrijwilliger worden voor kleine klussen, zoals kleine reparaties, tuinwerk, ed. of het ondersteunen bij activiteiten in en rond Helicon.
  • een geldbedrag overmaken om het mogelijk te maken dat projecten bekostigd kunnen worden, zoals keukens plaatsen, dak vernieuwen en riolering herinrichten. Dit kunt u doen via NL87 RABO 0184 1908 19 t.n.v. Stichting Vrije Peutergroep Zeist ovv Vriend van Helicon met vermelding van waar u uw geld aan wilt besteden.

 

We hopen veel reacties te ontvangen. Want echte vrienden heb je nooit genoeg.

Vrienden van Helicon krijgen, indien zij dit willen en daartoe hun mailadres opgeven, uitnodigingen voor de openbare activiteiten die in Helicon plaats vinden.

 

Wilt u actief vrijwilliger worden? Mail ons!

Mailadres: info@helicongebouw.nl