Algemene bepalingen huurovereenkomst

Voor de verhuur van ruimtes in het Helicongebouw wordt gebruik gemaakt van het Model voor de Algemene Bepalingen Huurovereenkomst Kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW.

 

Bij het aangaan van de huurovereenkomst krijgt de huurder van de verhuurder een exemplaar van de Algemene Bepalingen ter hand gesteld.

 

Met het aangaan van de huurovereenkomst gaat de huurder akkoord met alle in dit model genoemde bepalingen, en bij afwijking daarvan met de in de huurovereenkomst ter vervanging of aanvulling opgenomen artikelen.